Klachtenregeling FEMM vrouwenzorg

Klacht en tuchtrecht

Wanneer je niet tevreden bent over een behandeling of mij als overgangsconsulent nodig ik je van harte uit dit met mij te bespreken. In een gesprek kijken we dan samen hoe we tot een oplossing kunnen komen. Als wij er samen niet uitkomen of een gesprek met mij is om bepaalde redenen niet mogelijk of wenselijk dan kun je het volgende doen.

De onafhankelijke geschillencommissie CBKZ

CBKZ is een erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Bij het CBKZ krijg je kosteloze begeleiding door een onafhankelijk klachtenfunctionaris die je ondersteunt bij het formuleren van je klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Tuchtcollege

Indien al het voorgaande geen oplossing heeft geboden en er duidelijk sprake is van een tuchtwaardige klacht kun je je klacht indienen bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). De TCZ bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Ter informatie

In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een erkent diploma overgangsconsulent.

Klachtenregeling Vrouwenzorg Brabant

Een klacht over uw overgangsconsulente?

Indien u niet tevreden bent over een behandeling of over mij (Barbara Verkerke) als overgangsconsulent, nodig ik u van harte uit dit met mij te bespreken. U kunt me bellen of mailen:

Telefoonnummer: +31625508359

Via email : info@vrouwenzorgbrabant.nl

Ik zal me inspannen in overleg met u om tot een oplossing te komen. Indien we er samen niet uitkomen of een gesprek om bepaalde redenen niet mogelijk of niet wenselijk is, is het mogelijk een beroep te doen op een klachtenfunctionaris.

Externe klachten en geschillen regeling

Wanneer een goed gesprek niet (meer) mogelijk is kunt u een beroep doen op een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. Barbara Verkerke heeft zelfstandig een klachten en geschillenregeling getroffen, bij de brancheorganisatie Solopartners onder lidmaatschap nummer 145905. Deze brancheorganisatie biedt via de Stichting Klachtenregeling in samenwerking CBKZ met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachten van de cliënt die betrekking hebben op de door Barbara Verkerke verleende zorg/behandeling in het kader van de behandelovereenkomst worden conform de getroffen klachtenregeling afgehandeld.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling via de klachtenfunctionaris dan kunt u een beroep doen op de geschillencommissie.

Stichting Klachtenregeling.nl is de bemiddelende instantie in geval van klachten en geschillenafhandeling.

Wilt u een klacht of geschil indienen?

Dit kan via klachtenregeling.nl of telnr. 085-4858560

De volledige tekst van de geldende geschillenregeling kunt u hier inzien: Reglement-geschilleninstantie.pdf

Janneke Herink

vrouwenzorg Twente en Achterhoek
janneke@femmvrouwenzorg.nl
+31 6 42201953
BIG: 59059897303
Lid van de VVOC

Barbara Verkerke

vrouwenzorg Brabant
barbara@femmvrouwenzorg.nl
+31 6 25508359
BIG: 39017216830
Lid van de VVOC

Contact

Benieuwd wat FEMM vrouwenzorg voor jou kan betekenen? Je kunt ons bereiken via info@femmvrouwenzorg.nl of +31 6 42201953

Postadres

FEMM vrouwenzorg
Noorderhagen 54
7491 AS Delden